За контакт

  • A+
  • A

Можете да се свържете с нас на електронен адрес: parliament@europe.bg; info@europe.bg

Ако желаете да ни пишете или да се свържете с нас по телефона, моля използвайте един от следните адреси:

Европейски институт
ул. "Г. С. Раковски", 101
София 1000, България
тел. (359-2) 988 6410
факс: (359-2) 988 6411
Център за модернизиране на политики
ул. "Триадица", 4 ет. 5
София 1000, България
тел. (359-2) 981 5526
факс. (359-2) 981 5526

От екипа на проекта.

(Портал Европа)

Новини

Избори 2014

Мандат 2009-2014

Анализи