Актуално

  • A+
  • A
Назад

Помощта на ЕС за засегнатите от бедствия страни ще пристига по-бързо / 17-04-2014

Финансовата помощ на ЕС за държавите членки и държавите кандидатки, засегнати от наводнения или други природни бедствия, ще бъде отпускана по-бързо и по-ефективно. Това ще стане възможно благодарение на приетите в сряда от Европейския парламент промени в законодателството, свързано с Фонда „Солидарност“ на ЕС (ФСЕС). Промените вече неофициално бяха договорени със Съвета, съобщават от ЕП.

„ФСЕС е един от най-видимите и ефективни примери за солидарността на ЕС. Реформата ще превърне Фонд „Солидарност“ в още по-ефективен инструмент. Тя дефинира ясно, с един единствен критерий, кога даден регион може да получи средства от фонда. Въвеждането на авансови плащания също е много важен успех за преговарящите от страна на Парламента, тъй при катастрофални събития бързото оказване на подкрепа е от жизненоважно значение. След трудни преговори, ние успяхме да разрешим този спорен въпрос“, заяви докладчикът Роса Естарас Ферагут (ЕНП, Испания).

Прaвилата, позволяващи авансови плащания в размер на 10% (но не повече от 30 милиона евро) от очакваната сума от ЕС, са сред приетите текстове, благодарение на усилията на членовете на ЕП и въпреки възраженията на Съвета.

ФСЕС обикновено се използва за големи природни бедствия, които предизвикват преки щети в размер на над 3 милиарда по цени от 2011 г., или на над 0,6 % от брутния национален доход (БНД) на държавата, в която са настъпили. Възможна е, обаче, и подкрепа на страни, засегнати от по‑малки по мащаб „регионални“ бедствия. За отпускане на помощ в случаите на „регионални бедствия“, новите правила предвиждат прост единен критерий за допустимост, според който щетите, нанесени от природното бедствие, трябва да възлизат на поне 1,5% от брутния вътрешен продукт на региона. Този подход ще улесни и Европейската комисия при оценяването на подадените заявления и ще допринесе за ускоряване на процеса на отпускане на помощта.

Депутатите успяха да договорят праг, по-нисък от 1% от БВП за най‑отдалечените региони на ЕС и гарантираха, че фондът ще може да прилага за бедствия, чиито катастрофални последици се проявяват постепенно и с течение на времето, като например засушаванията.

Депутатите удължиха от 10 на 12 седмици крайния срок за подаване на молба за помощ в случай на природно бедствие. Държавите ще разполагат и с повече време, за да усвоят отпуснатите от Фонда средства — 18 месеца, а не една година.

Съкратени бяха сроковете за приключване на административните процедури. Европейската комисия трябва в рамките на 6 седмици от получаването на заявлението да прецени дали са изпълнени условията за мобилизиране на средства от Фонда и да определи размера на средствата, които могат да се отпуснат от Фонда.

Фонд „Солидарност“ на ЕС, който ще разполага с максимален годишен размер от 500 милиона евро през периода 2014—2020 г., беше създаден през 2002 г. след няколкото наводнения в централната част на Европа през лятото на същата година. Оттогава досега Фондът е бил мобилизиран за 56 бедствия, включително наводнения, бури, горски пожари, земетресения и засушавания. Досега са били подкрепени 23 европейски държави със обща сума, възлизаща на почти 3,6 милиарда евро.

Отдавна се знае, че Фондът трябва да бъде променен, за да може процедурите по отпускане на средства да бъдат по-ефективни, по-бързи и по-прозрачни. През 2005 г. Европейският парламент посрещна благосклонно първото предложение за реформа на фонда, но то беше отхвърлено от Съвета.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Новини

Избори 2014

Мандат 2009-2014

Анализи